Вариант ЧО – 4 клас 1

1. Кой българин е помогнал за откриване на първото светско училище в Габрово?

2. Какво помага на българите в Османската империя да съхранят своето национално самосъзнание?

3. В кой град се намира храм-паметникът „Александър Невски”?

4. В коя част на Балканския полуостров е разположена България?

15. Коя географска област е разположена най-северно на картата?

6. Коя е общата европейска валута?

7. Кой от източниците на знания за миналото НЕ е материален?

8. Къде се намира Черно море на картата?

9. Как пешеходците трябва да се открояват пред превозните средства в тъмнината?

10. Къде е безопасно да се стои в случай на земетресение?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе