Тест по математика за IV клас

1. В кое от числата цифрата на стотиците е 2, а на хилядите – 3?

2. Числото, което се намира след 9999 в числовата редица, е:

3. Ако събираемите са 5413 и 4709, то сборът е:

4. Ако умаляемото е 202 220, а умалителят е 221, разликата е:

5. Произведението на числата 1001 и 9 е равно на:

6. На колко е равно произведението на числата 102 и 25?

7. Частното 78 786:6 е равно на:

8. Частното на числата 3660:12 е:

9. Резултатът от пресмятането на израза 2060 – 50.12 е:

10. След пресмятането на израза 54.26 + 26.146 се получава:

11. Неизвестното число в равенството 2127 – □ = 129 е:

12. Ако към 9985 прибавим четвъртинката от 60, ще получим числото:

13. 70 м и 2 см са равни на:2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе