Тест по БЕЛ за 4-ти клас

Думите воден, вода, воденица имат корен:

Думите дребен-нисък са:

Какво е по цел на изказване изречението Защо не грее слънце?

Днес ми предстои изпит . Това изречение е:

Колко прости изречения откри в състава на сложното изречение „Ситен дъждец се посипа над земята, нароси цъфналите цветя с дребни капчици и те заухаха на свежест. „?

В изречението Баба омеси пухкава погача вчера. прилагателното е:

В изречението 'Косачът коси с косата трева и отмята с ръка кичури от косата си.' думата коса има:

Коя дума в изречението НЕ е членувана правилно? Конят завиждал на лъвът.

В кое словосъчетание има правописна грешка?

Глаголите: бях, можех, вярвахме са в:2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе