Тест по български език за 4-ти клас 4

Думите роден, родител, роднина имат корен:

Думите висок-нисък са:

Какво е по цел на изказване изречението Защо не грее слънце?

Днес научих нова песен в час по музика. Това изречение е:

Колко прости изречения откри в състава на сложното изречение 'Тъмен облак се надвеси над нивите, уплаши класовете и те превиха стъбла.'?

В изречението Вчера мама направи вкусна супа. прилагателното е:

В изречението 'Днес изтрих грешката с гумата, а татко купи нови гуми за колата.' думата гума има:

Коя дума в изречението НЕ е членувана правилно? Конят завиждал на лъвът.

В кое словосъчетание има правописна грешка?

Глаголите: е, нося, вървим са в:2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе