СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН Околен свят 2 клас

1. Отбележи думите, назоваващи хора, които са членове на семейството.

2. На кой ред са изброени само роднини?

3. Кое сплотява семейството?

4. Вярно ли е твърдението: Селищата биват градове и села.

5. Огради НЕВЯРНОТО твърдение.

6. Огради буквата пред вярното твърдение.

7. Кое транспортно средство замърсява най-малко околната среда

8. Живата природа включва:

9 . Коя обществена сграда се използва за развлечение?

10. Кои от посочените са права на ученика?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе