СТАРОПЛАНИНСКА ОБЛАСТ 4 КЛАС ЧО

1. С коя природна област граничи на юг Дунавската равнина?

2. В каква посока се простира Стара планина?

3. Къде ще стигнем, ако тръгнем от град Плевен на юг?

4. Коя река НЕ извира от Стара планина?

5. През градовете Габрово и Велико Търново минава реката :

6. Какво природно богатство е характерно за Стара планина?

7. Предбалканът е част от :

8. Вдлъбната част в планината, удобна за преминаване и прокарване на пътища, се нарича:

9. Кой е най-високият връх на Стара планина?

10. Предбалканът заема преходно положение между2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе