ПРИРОДНИ ОБЛАСТИ

1.В коя част на Европа се намира България?

2. С кои държави граничи България на запад?

3. Коя част на Дунавската равнина е по-равнинна?

4. Коя е „житницата” на България?

5. Коя природна област се намира непосредствено на юг от Дунавската равнина?

6. За коя област са характерни дърводобивът, ВЕЦ, овцевъдство, производство на мебели?

7. В коя област са градовете Монтана, Габрово, Търново? 2т.

8. За коя област е характерно отглеждането на маслодайна роза?

9. В коя област се намира столицата ни?

10. Край кой град се намира Боянската църква?

11.В коя прир.област има много планински езера?

12. Коя от посочените двойки „планина-връх” е вярна?

13. В коя част на България се намира Пирин?

14. Боровец, Пампорово, Банско са зимни курорти съответно в планините:

15. „Централен Балкан”, „Рила”, „Пирин” са:

16. За коя природна област е характерно отглеждането на ориз, памук, зеленчуци?

18. Коя голяма и пълноводна река напоява Горнотракийската низина?

19. Коя река се влива в Черно море?

20. Най-големите застрашаващи фактори за опазването на Черноморското крайбрежие са:2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе