ПРЕХОДНА ОБЛАСТ 4 КЛАС ЧО

1. На юг от Стара планина се намира:

2. Дясната част на картата сочи посоката:

3. Коя река НЕ преминава през Преходната област?

4. В Карлоското и Казанлъшкото поле се отглеждат:

5. Къде се отглеждат най-много плодове и зеленчуци?

6. Коя река преминава през Горнотракийската низина?

7. Какви природни богатства се срещат в Преходната област?

8. С каква трудова дейност НЕ се занимават хората в равнината?

9. Кое поле е известно с названието ,,Долината на розите"

10. Трудовата дейност на хората е свързана с добив на въглища в:

11. Коя планина се намира близо до София?

12. Кой резерват се намира в Преходната област?

13. Какви промени в околната среда причинява добивът на полезни изкопаеми?

14. За кой град се отнася описанието: ,, Разположен е на двата бряга на река Марица и е най- големият град в Горнотракийската низина. В него са открити античен театър и стадион.2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе