ОКОЛЕН СВЯТ 2 клас

1. Кои са членове на семейството.

2. Кое сплотява семейството?

3. Огради буквата пред вярното твърдение.

4. Огради буквата пред вярното твърдение.

5. Националният празник на България празнуваме на2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе