ОБОБЩИТЕЛЕН ТЕСТ 28 ЧП 4 КЛАС

1. В една хранителна верига може да има:

2. Кое от твърденията е вярно?

3. Коя е най-важната задача на тичинките?

4. Всички организми, които обитават заедно дадена среда на живот, образуват:

5. Орган на обонянието е:

6. Късогледото око НЕ вижда ясно:

7. Семенниците на мъжа произвеждат:

8. Изброените животни могат да летят. Кое от тях НЕ е птица?

9. Кое от изброените условия НЕ е необходимо за покълването на семената?

10. В кой ред са изброени само храсти?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе