Какво знам? Околен свят - II клас.

1. Посочи семейството, които се състоят от двама родители и две деца.

2. Ако детето в семейството е момиче, то е дъщеря на своите родители.

3. Вярно ли е, че майката на твоята майка е твоя баба?

4. Вярно ли е, че хората винаги живеят в селището, в което са родени.

5. Вярно ли е, че професиите на хората, които живеят в градовете НЕ са много разнообразни?

6. Вярно ли е, че картички могат да се изпращат не само по електронен път?

7. Вярно ли е, че ромите, арменците, турците и евреите, които са родени и живеят в България са български граждани?

9. Вярно ли е, че от козата получаваме мляко, месо и яйца?

10. Вярно ли е, че ягодите и черешите узряват през есента?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе