Изходно ниво по Околен свят - II клас.

1. Моето семейство са:

2. Българското знаме е оцветено в:

3. Национален празник на Република България е:

4. Кое от изреченията е вярно?

5. Кое от изреченията е вярно?

6. В кой ред годишните сезони са подредени правилно?

7. За кой сезон е вярно, посоченото в текста?

 Започва да застудява. Денят намалява. Започва листопад. Падат мъгли и слани.

8. През кой сезон празнуваме Коледа и Нова година?

9. На коя дата празнуваме ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ?

10. На кой ред всички растения са тревисти?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе