ДУНАВСКА РАВНИНА – ТЕСТ

1. Географско положение на Дунавската равнина:

2. Какви подземни богатства има в Дунавската равнина?

3. Времето през лятото и през зимата в Дунавската равнина е:

4. През Дунавската равнина протичат реките:

5. Резерватът "Сребърна" е край :

6. Какви култури се отглеждат в Дунавската равнина?

7. В Дунавската равнина има предприятия за:

8. Най голямата електроцентрала у нас е атомна и се намира край:

9. Водният транспорт е развит :

10. Дунавската равнина е:2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе