Човекът и природата – 4 клас 1

1. Върху дървена дъска са поставени железен ключ и стъклено топче. Кое от телата може да се привлече от магнит?

2. В коя група всички живи организми използват слънчевата енергия, за да произвеждат сами хранителни вещества?

3. Мряната и щуката живеят в:

4. Дългите крака, дългата шия и дългият клюн при щъркела са приспособления:

5. Към коя група растения може да бъде добавена къпината?

6. Прочети описанието на животното и определи към коя група се отнася. То има тeжĸo и здраво тяло и голяма гръбна пepĸa. Гръдните му перки са големи и заоблени и наподобяват гребла. Диша с бели дробове. Ражда своите малки и ги храни с мляко.

7. При кой жизнен процес организмите създават себеподобни?

8. В нашата страна денят е по-дълъг от нощта през:

9. Преминаването на водата от твърдо в течно състояние се нарича:

10. Ябълка се откъсва от клона на дърво и пада надолу към земята. Какво движение извършва тя?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе