Четвърти клас БЕЛ

1. В кое изречение има три сказуеми?

2. Кое от изреченията е просто?

3. С какъв препинателен знак трябва да завърши изречението? Ух, как се изплаших

4. От какво литературно произведение е откъсът? „Имало едно време един рибар. Той имал жена и три деца. Всеки ден рибарят отивал да лови риба…”

5. Кой е авторът на стихотворението „Аз съм българче”?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе